TITLE

 

 

Tämän pelikopion laillinen omistaja:

HUOM!!! Tämä ohjelma ei ole PD: tä, joten älä kopioi tai muuten levitä tätä, vaan tilaa oma versio kätevästi postitse osoitteesta.

Hinta vain 36,- + postikulut.

The legal owner of this copy of the game:
(name, address)

NB!!! This program is not PD, so do not copy or otherwise distribute
it, but conveniently order your own version by mail at address:

(name, address)
Tel (941) 741 786

Price only 36 FIM + postage

 

      

   

STARTSCREEN

 

 

---- SITIMUS ----
 
Kulmikas kaupunkikenttä,
erikoisuutena korjaus-,
tankkaus- ja ammuspaikat
jotka ovat merkitty asian
mukaisin merkein.
Nopeuskisarata on mer-
kitty rataan harmain nuo-
lin.
Nopeuskisan vaikeustaso: 7

SITIMUS

An angular city level, specialties repair-, refuel- and ammo spots that have been marked with appropriate signs.
The speedrace track is marked on the track with gray arrows.
Difficulty of the speedrace: 7

--- TROPULUS ---

Pieni pyöreä helppo
kenttä, jossa ajetaan
kilpaa myötäpäivään
keskustan ympäri.
Nopeuskisan vaikeustaso: - 4 -

TROPULUS

A small round easy level, where racing occurs clockwise around the center.
Difficulty of the speedrace: 4

["small round" is probably a cultural reference to a catchphrase of an old bread commercial, but that kind of meaning is hard to carry across so perhaps its looking weird for no reason]

---- EKOLOS ----
 
Mukava luontoaiheinen
luolakenttä, jossa
päihität vastustajasi
tosi helpolla.
Ei nopeuskisaa.

EKOLOS

A comfortable nature-themed cave level, where it is really easy to defeat your adversary.
No speedrace.

 

--- METAROLA ---

Kenttä vain tosi osaa-
ville lentäjille, sillä
nopeuskisan vaikeustaso
on pelottava täysi 10.
Nopeuskisarata on
merkitty kyltein.

METAROLA

A level for really skilled pilots only, as the difficulty of the speedrace is a frightening full 10.
The speedrace track is marked with signs

 

 

 

--- LIKVIDIUS ---


Muikea kenttä, mutta
pidä varasi, jottet
liemeen juutu!!!!
Ei nopeuskisaa.

 

 

LIKVIDIUS

A sweet level, but don't get stuck in the sauce!!!
No speedrace.

[This is impossible. The adjective is not exactly 'sweet' but an uncommon variant with some additional meanings that I struggle to understand myself. If you can think of an uncommon English synonym for sweet, perhaps use it instead. The rest is saying beware of getting stuck in the broth/gravy/sauce. But to be 'in' the gravy is also a figure of speech for being in trouble. I'm not sure if that is intended or if the author just wanted to be funny here. The word order is also unlikely and I've preserved it here, but Finnish is much more flexible about word order than English so it may be a bit too much. I used 'sauce' for no good reason. Maybe broth would be better. It's liquidy, right? Obviously it's just referring to the pool of liquid in the level.]

 

painovoima

Gravity

 

 

MENU

 

 

Uusi Nimi   

New Name

 

Ei kukaan   

Nobody

 

Nimi on jo listalla!  

Name is already in list

 

'Listalle ei mahdu enää!

List is full!

 

Valmis

Finish (or Done)

 

Editoi 

Edit

 

Ei nimeä

Unnamed

 

Poista

Delete

 

Paina Nappia

Press button

 

 

   

 

STATISTICS

 

 

Pelatut pelit

Games played

Voitetut

Won

Tasapelit

Draws

Hävityt

Lost

Ytheensä

Total

särki menneet alukset

smashed ships

Ammuksiin Hajoneet

broken by bullets

Seiniin ajetut

collided into walls

Ythen törmätyt

collided together

Ytheensä

total

Peliaika

Game time

Nopeusennätys

Speed record

Kentän Keskimääräinen Nopeusenmätys

average speed record of the level

 

              

      

 

TURBORANKING

 

 

Valitse nimesi listalta jos sitä ei vielä ole niin kirjoita se valitsemalla uusi nimi listan lopusta

Nimen muuto/poisto tapahtuu kääntämällä joystickia noin 5 sekuntia oikealle halutun nimen kohdalla.

choose your name from the list
if it is not yet there then write it by choosing New Name from the end of the list
editing/removing a name happens by turning the joystick right for about 5 seconds on the name in question

Jos et mieli pelata Turboranking-peliä niin valitse ei kukaan listan alusta tai kytke toiminto pois alkuruudussa.

Huom! Molempien pelaajien tulee valita joko nimi tai ei kukaan muutoin ei peli käynnisty.

If you don't wish to play a TURBORANKING game then choose Nobody from the beginning of the list or switch the function off on the main screen
NB: both players must choose either a name or Nobody Otherwise shall the game not start.

Kirjoita nimesi KESKELLE laatikkoa sillä muualle se ei onnistu ohjelman keskittäessä tekstisi koko ajan.

Valmin tekstin Kuitaat napilla ja varmistat valikosta, joka ilmestyy napin painalluksella näköpiiriisi.

write your name IN THE MIDDLE of the box because elsewhere it will not work as the program continously centers your text. The finished text you sign for with the button and confirm it from the menu that the button press will make appear into your line of vision. [seriously.]

Olet nyt poistamassa/muuttamassa jo listala olevaa nimea. Editointi tapahtuu normaalisti – eli…

you are now about to remove/edit a name already on the list. editing happens normally - that is .. (and then the same as above).

 

     

  

 

WEAPONS

 

 

Load

Load

Satsi 1

batch 1

Satsi 2

batch 2

Save

Save

Ase ½ Ammuksia

weapon 1 /2 - ammo type

Tyyppi

Type

Benziiniä

Gasoline

 

SIGNS

 

 

Lähtö

START

Maali

GOAL

Nopeuskisa

speedrace

Nopeus Kisa

speed race

VK

?

 

 

       

      

RESULTS

 

 

Onneksi voitosta ei veroteta vaikka aihetta olisi! Kaverisi pisteet loppuivat, joten saat vain pistetta.

Fortunately victories aren't taxed, even though there would be grounds for it! [originally in singular, but sounds too weird in English that way]
Your buddy ran out of points, so you only get points.

Voitit

You won

Saat pisteitä seuraavasti

you get points as follows

Voito | Alukset | Pistetasoitus | Nopeuskisa | Ytheensä

Victory|ships|handicap|speedrace| total

Sija | Pisteet

Position | Points

Hävisit

You lost

Menetetyn kunnian lisäksi menetät myös pisteitä tarpeen vaatimalla tavalla!!

In addition to the honor lost you also lose points by the appropriate measure!!

Tasapeli

Draw

 

STATISTICS

 

 

Pelejä:v/h/t

Games: w/l/d (won, lost, draw)

 

Peliaika

Game time

 

Aluksia:y/a/s

Ships: c/b/w (collision, bullets, walls)

 

Luovutat voittajalle 00.0 pistettä

You donate 00.0 points to the winner

 

Luovutat kaverillesi 00.0 pistettä

You donate 00.0 points to your buddy

 

 

Summary of http://eab.abime.net/showthread.php?t=47673